พรุ่งนี้ | Crossover Acapella Home Sessions

เพลง : พรุ่งนี้
Vocal :
เอย อักษรา
โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์
แนน แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
ฝน วารุณี จันทรศิริรังษี
หญิง พรปวีณ์ ตันกิจจานนท์
อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา
เนย เนตรนภิส ใจพริ้ง
เหมย ธัญญภรณ์ เหลืองเงิน
เล้ง ภาติวัฒน์ คงทน
เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน
จ๊อบ พงศกร ศรีถาพร
ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Mixed and Mastering : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Graphic Design : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Video Editing : ธัญญภรณ์ เหลืองเงิน
Lyric English Translation : Aarksara ______________________________________________
Verse 1:
พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร (We don’t know, what we will face tomorrow)
คงมีคำถามมากมาย (So many questions in mind )
ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร (We don’t know what tomorrow will bring)

Verse 2:
ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข (We don’t know, if we’ll experience joy)
หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร (Or heartache, sorrow & pain )
คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ (It may not be like we’ve hoped for & prayed )

Chorus:
พรุ่งนี้ ถ้าหากจะเจอปัญหา (Tomorrow, if problems come our way)
ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา (Surrendering all to Jesus Christ )
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้ (To lead us through the day )
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย (Tomorrow, it may be good or bad)
ไม่หวั่นไม่กลัว แต่ขอวางใจ (We won’t fear but trust in Jesus)
ให้พระเยซูนำทาง (Who’ll lead us through it all)
_______________________________