ได้ยินเสียงของพระเจ้า | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน: ได้ยินเสียงของพระเจ้า I hear thy welcome voice
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ได้ยินเสียงของพระเจ้า
I hear Thy welcome voice
เรียกข้าให้มาเข้าเฝ้า
That calls me, Lord, to Thee
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร
For cleansing in Thy precious blood
ด้วยโลหิตจากกางเขน
That flowed om Calvary

ขอพระองค์เมตตา
I am coming , Lord,
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
Coming mow to Thee!
ขอพระโลหิตจากกางเขน
Wash me, cleanse me in the blood
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร
That flowed from Calvary.

แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป
Though coming, weak and vile,
พระองค์ประทานเรี่ยวแรง
Thou dost my strength as sure;
มาตรแม้นชั่วช้าแเลวทรามปานใด
Thou dost my vileness fully cleanse
โปรดให้สะอาดผ่องใส
Till spotless all and pure.

พระองค์สัญญาแน่นอน
and He assurance gives
แก่ผู้จงรักภักดี
To loyal hearts and true,
มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี
That every promise is fulfilled
เพราะว่าพระองค์คุ้มครอง
To those who hear and do.
___________________________
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เนื้อร้อง : Lewis Hartsough
ทำนอง : Lewis Hartsough
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Acoustic Guitar : สัจจะ ศรียุทธไกร
Keys : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano : ปัญญา ปคูณปัญญา
Bass : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drum : จีรศักดิ์ ขวัญหวาน
Mixed and Mastering : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
ห้องอัด : Flow Studio, Shengzim Studio, Raku Studio
Graphic Designer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล