วิงวอน | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลง: วิงวอน
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ใจจะวิงวอน พระเยซูช่วยตอบ
อธิษฐานขอพระองค์ เปิดทางนำเดินไป
ใจอยากจะขอ ทางเดินตามพระเยซู
อยากจะพ้นความบาป โปรดนำในทางพระองค์
โปรดทรงเลี้ยงจิตใจเหมือนดังแกะตัวน้อย
ขอทรงปลอบ เมื่อยามอยู่ในความทุกข์ทน
จากวันนี้ต่อไป ขอพระองค์โปรดดูแล
ในอ้อมแขนอันอบอุ่น ตลอดไป ขอทรงเมตตา

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล