อยู่ในรัก | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

อยู่ในรัก
ศิลปิน : ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

Verse1:
อยู่ไปอย่างนั้นเพียงอยู่ไปวันวัน
มองไม่เห็นว่ามันมีค่า
ทุกวันพากัน ฝันหาความจริง
ท่ามกลางความลวงช่วงชิง
แต่ก็ทิ้งให้หัวใจหดหู่
อยู่ไปไม่มีจุดหมาย

หากมีรัก คงอบอุ่นใจ
ไม่มีหวั่นเกรงอะไร ถ้าแม้มีใครคนหนึ่ง
โอบประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง
จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น
หากมีใครดูแลสร้างหวังในใจ
ช่วยพาเราไปให้ใจชื่นบาน

แต่ในวันนี้ชื่นชมยินดี
ใจดวงนี้มีพระเยซู
ทุกวันจึงเต็มด้วยรักชูใจ
ผ่านความเย็นชาสิ้นไป
จากที่มองมีเพียงพบความว่างเปล่า
บัดนี้ กลับมีความหมาย

อยู่ในรัก แสนอบอุ่นใจ
ไม่หวั่นเกรงอะไร เพราะรู้มีพระเยซู
เฝ้าประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง
จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น
ผู้ที่เป็นความจริง สร้างหวังในใจ
ผู้เป็นทางเดียว ผู้เป็นความรัก
____________________________________

เนื้อร้อง : ศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
ทำนอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล